Galerie fotografií - Munții Suhard


Pohled na Vf. Oușoru. Zdroj: http://jdem.cz/ffvqk4


Pohled z Oușoru směrem k Vatra Dornei. Zdroj: http://jdem.cz/ffvqk4


Cesta z Oușoru směrem k Faraone. Zdroj: http://jdem.cz/ffvqk4


Centrální část Suhardu. Zdroj: http://jdem.cz/ffvqk4


Jezero Icoana. "Bohužel voda nevypadala příliš lákavě, navíc se k ní nedalo ze břehu dostat." Zdroj…


Cesta mezi jezerem Icoana a Vf. Omu. Zdroj: http://jdem.cz/ffvqk4


Vârful Omului (1932 m). Zdroj: http://jdem.cz/ffvqk4


Sestup ze Suhardu do sedla Rotunda. V pozadí je již pohoří Rodna. Zdroj: http://jdem.cz/ffvqk4

Zpět na pohoří Munții Suhard